Wales|Cymru - RSA

The RSA in Wales Cymru

Welcome to RSA Wales | Cymru, where we focus our work and activity on bringing together the wisdom of Fellows and connecting groups of engaged changemakers.

We do this nationally through quarterly Y Caban meetings, and locally through Fellow-led conversation. In all our meetings we share our work, insights and passion for bringing positive changes to Wales | Cymru and the wider world. Through our conversations we discover connections between each other and how we may contribute to the ongoing work of the RSA. We build on the key themes of the Wellbeing for Future Generations Act, and explore ways in which to create sustainable wellbeing.

In 2023, we are focusing our work around Wellbeing for Future Generations goals and young people, through the lens of our “collective futures” and a series of themed events across Wales. We will be doing this in partnership with others who are interested in supporting a mindset shift to a more regenerative, resilient and rebalanced world for people, places and planet.

We also support innovation and impact through our local area grants and Catalyst Award winner’s work in Wales | Cymru.

Here, you can find updates and activity from RSA Fellows across Wales | Cymru. Browse upcoming events and news or read about Fellow-led projects that are looking for your support.

Have your say on future activity by attending an event or by getting in touch with the team.  If you have any questions, please get in touch with the RSA Wales | Cymru team.

Croeso i RSA Wales | Cymru, lle rydym yn canolbwyntio ein gwaith a’n gweithgaredd ar ddod â doethineb a chysylltiadau Cymrodyr ynghyd fel grŵp ymroddedig i ysgogi newid.

Gwneir hyn yn genedlaethol drwy gyfarfodydd Y Caban a gynhelir yn chwarterol, ac yn lleol drwy sgyrsiau a arweinir gan Gymrodyr. Ym mhob un o’n cyfarfodydd rydym yn rhannu gwybodaeth am ein gwaith, mewnwelediadau ac angerdd dros ysgogi newidiadau cadarnhaol i Gymru a'r byd ehangach. Trwy ein sgyrsiau rydym yn darganfod y cysylltiadau rhwng ein gilydd a sut y gallwn gyfrannu at waith parhaus yr RSA.

Yn 2023, rydym yn canolbwyntio ein gwaith fel yr RSA yng Nghymru ar nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a phobl ifanc drwy lens ein “dyfodol cyfunol” a chyfres o ddigwyddiadau seiliedig ar thema ledled Cymru.

Gwneir hyn mewn partneriaeth ag eraill sydd â diddordeb mewn cefnogi newid meddylfryd i fyd sy’n adfywiol, gwydn gyda phwyslais ar bobl, lleoedd a'r blaned.

Rydym hefyd yn cefnogi arloesedd ac effaith trwy ein grantiau ardal lleol a gwaith enillydd Gwobr Catalydd yng Nghymru.

Yma, gallwch ddod o hyd i ddiweddariadau a gweithgaredd gan Gymrodyr RSA ledled Cymru. Porwch drwy ddigwyddiadau a newyddion sydd ar y gweill neu darllenwch am brosiectau a arweinir gan Gymrodyr sy'n chwilio am eich cefnogaeth.

Cewch gyfle i ddweud eich dweud ynglŷn â gweithgaredd yn y dyfodol drwy fynychu digwyddiad neu drwy gysylltu â'r tîm. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â thîm RSA Wales | Cymru.

Local area connectors

Picture of Kate Monkhouse
Fellowship Areas and Engagement Manager for the South West and Wales

Picture of Damian Joseph Bridgeman
Fellowship Councillor

Barry

Picture of Anna Nicholl
Fellowship Councillor

Aberteifi

Latest Fellowship events in Wales

 • RSA Engage Nations

  Fellowship events

  Online

  RSA Engage Nations features innovative projects from across the nations of the British Isles seeking support from an informed audience, working to address social challenges and reflecting a positive vision for the future of the world, driving inclusive and sustainable action.  

 • RSA Swansea meetup

  Fellowship events

  Queen's Hotel, Swansea SA1 1TY

Other upcoming events you can attend as an RSA Fellow

 • Understanding RSA Fellowship

  Online

  Our Fellowship is diverse and constantly evolving – if you are committed to a future that works for everyone, you could be a Fellow. Attend this to understand how Fellowship could work for you.

 • Design for Life: Creative Corridors

  The Coffee House (RSA House) and Online via Zoom

  Join us for a look at the research and themes that are emerging from our partnership with Arts Council England and the Creative PEC, exploring Creative Corridors - where existing creative clusters have the potential to thrive through better collaboration and coordination.

 • RSA Newcastle Network Encounter: meetup

  Tyneside Cinema Bar Cafe, Newcastle upon Tyne, NE1 6QG

  Join other RSA Fellows and friends for an informal chance to catch up and chat at the Tyneside Bar Café on Pilgrim Street.

News from the RSA Fellowship in Wales

 • Fellowship invited to shape the future of the RSA

  Fellowship news

  In 2023, we introduced more ways for Fellows to get involved in our work than ever before. Your views are vital in shaping our shared future. Here we outline some of the ways we have engaged Fellows in 2023.

 • Join the Fellowship Council: Apply by 18 August

  Fellowship news

  Fellowship Councillors are at the heart of the RSA and play a key role in ensuring the Fellowship’s voice is heard, by providing a vital link between staff and our unique global network of changemakers. Could you be the next Fellowship Councillor for Scotland, Wales or the South East?

 • Dagmar Bennett FRSA: New Voices from Wales

  Fellowship news

  RSA Fellow Dagmar Bennett has released a new documentary as part of the BBC’s New Voices from Wales series, made by up-and-coming Welsh film-makers.

Discover Circle

Bringing Fellows together in collaboration on their innovations and our mission.