Basic Income in Wales – RSA & IndyCube - 07/06/2019 - RSA

Basic Income in Wales – RSA & IndyCube

Fellowship events

 - 

The Pop Factory, Porth

 • Fellowship
 • Fellowship in Action

With prominent business and government leaders backing calls to implement Universal Basic Income (UBI), the idea is receiving high levels of coverage and interest in Wales.

But what is UBI? How might it work, what might be the benefits, and is this something that could work in Wales? These questions will be examined and pondered upon in this joint RSA Wales/Cymru, RSA Scotland and IndyCube event.

The aim of this event is to continue discussions around Basic Income in a Welsh context, hearing from Jamie Cooke, Head of RSA Scotland, about the recent pilot project they have undertaken in Fife, and Guy Standing, Professor of Development Studies at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, and a founder member and honorary co-president of the Basic Income Earth Network (BIEN), amongst others.

This informal event is free to attend and open to Fellows, friends, and colleagues interested in this subject. It will include refreshments and a light lunch.

If you have any questions, please get in touch with Lou Matter for further information. Please book your place using the link above.

Please see here for a Welsh translation of the event.

If you have any access requirements or require any reasonable adjustments, please let the team know: [email protected]. Please also let us know if you have any dietary requirements or severe allergies.

Location: The Pop Factory, Jenkin St, Porth CF39 9PP

 Twitter: #BasicIncomeWales @RSA


 

INCWM SYLFAENOL YNG NGHYMRU – RSA & INDYCUBE

Dydd Gwener 7fed Mehefin 2019 am 10:00 - 15:00

Y Ffatri Bop, Porth

 

Gydag arweinwyr busnes a llywodraeth amlwg yn cefnogi galwadau i weithredu Incwm Sylfaenol Cyffredinol (ISC/UBI) mae’r syniad yn derbyn cryn sylw ac ennyn diddordeb yng Nghymru

Ond beth yw ISC? Sut y gallasai weithio, beth fyddai’r buddion ac a yw hyn yn rhywbeth fuasai’n gallu llwyddo yng Nghymru?  Fe ystyrir ac fe archwilir y cwestiynau hyn yn y digwyddiad yma a gynhelir ar y  cyd rhwng  RSA Cymru, RSA yr Alban ac IndyCube

Amcan y digwyddiad yw parhau â’r trafodaethau ynglŷn ag Incwm Sylfaenol mewn cyd-destun Cymreig, gyda chyfraniadau  gan Jamie Cooke, Pennaeth  RSA yr Alban, ynglŷn â’r prosiect peilot a ymgymerwyd ganddynt yn Fife yn ddiweddar a Guy Standing, Athro Astudiaethau Datblygiadol yn  Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd, Prifysgol Llundain ac aelod sylfaenol a chyd lywydd anrhydeddus Rhwydwaith Incwm Sylfaenol y Ddaear (BIEN), ymhlith eraill.

Mae’r mynediad i’r  digwyddiad anffurfiol yma yn rhad ac am ddim ac mae’n  agored i  Gymrodyr, ffrindiau a chydweithwyr sydd â diddordeb yn y pwnc. Bydd yn cynnwys lluniaeth a chinio ysgafn.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda â Lou Matter . Archebwch eich lle trwy ddefnyddio’r ddolen uchod os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad neu eich bod angen unrhyw addasiadau rhesymol rhowch wybod i’r tîm os gwelwch yn dda.: [email protected]. Rhowch wybod i ni hefyd os oes gennych unrhyw anghenion diet arbennig neu alergedd difrifol.

 

Lleoliad: Y Ffatri Bop, Jenkin St, Porth CF39 9PP

 

Be the first to write a comment

0 Comments

Please login to post a comment or reply

Don't have an account? Click here to register.

Related events

 • Central Fellows online catch-up

  Online

  Join Central Area Manager Callum Bate for an informal online catch-up with Fellows across the Central region.

 • Birmingham Fellows catch-up

  The Old Joint Stock Pub & Theatre, Birmingham B2 5NY

  Join your Central Area Manager, Callum Bate, for an informal catch-up with Fellows in Birmingham.

 • Cambridge Fellows catch-up in December

  Downing Place United Reformed Church, Cambridge CB2 3EL

  Join Central Area Manager Callum Bate for an informal catch-up with Fellows in Cambridge.