Basic Income in Wales – RSA & IndyCube

Fellowship Event

 - 

The Pop Factory, Porth

 • Fellowship
 • Fellowship in Action

With prominent business and government leaders backing calls to implement Universal Basic Income (UBI), the idea is receiving high levels of coverage and interest in Wales.

But what is UBI? How might it work, what might be the benefits, and is this something that could work in Wales? These questions will be examined and pondered upon in this joint RSA Wales/Cymru, RSA Scotland and IndyCube event.

The aim of this event is to continue discussions around Basic Income in a Welsh context, hearing from Jamie Cooke, Head of RSA Scotland, about the recent pilot project they have undertaken in Fife, and Guy Standing, Professor of Development Studies at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, and a founder member and honorary co-president of the Basic Income Earth Network (BIEN), amongst others.

This informal event is free to attend and open to Fellows, friends, and colleagues interested in this subject. It will include refreshments and a light lunch.

If you have any questions, please get in touch with Lou Matter for further information. Please book your place using the link above.

Please see here for a Welsh translation of the event.

If you have any access requirements or require any reasonable adjustments, please let the team know: [email protected]. Please also let us know if you have any dietary requirements or severe allergies.

Location: The Pop Factory, Jenkin St, Porth CF39 9PP

 Twitter: #BasicIncomeWales @RSA


 

INCWM SYLFAENOL YNG NGHYMRU – RSA & INDYCUBE

Dydd Gwener 7fed Mehefin 2019 am 10:00 - 15:00

Y Ffatri Bop, Porth

 

Gydag arweinwyr busnes a llywodraeth amlwg yn cefnogi galwadau i weithredu Incwm Sylfaenol Cyffredinol (ISC/UBI) mae’r syniad yn derbyn cryn sylw ac ennyn diddordeb yng Nghymru

Ond beth yw ISC? Sut y gallasai weithio, beth fyddai’r buddion ac a yw hyn yn rhywbeth fuasai’n gallu llwyddo yng Nghymru?  Fe ystyrir ac fe archwilir y cwestiynau hyn yn y digwyddiad yma a gynhelir ar y  cyd rhwng  RSA Cymru, RSA yr Alban ac IndyCube

Amcan y digwyddiad yw parhau â’r trafodaethau ynglŷn ag Incwm Sylfaenol mewn cyd-destun Cymreig, gyda chyfraniadau  gan Jamie Cooke, Pennaeth  RSA yr Alban, ynglŷn â’r prosiect peilot a ymgymerwyd ganddynt yn Fife yn ddiweddar a Guy Standing, Athro Astudiaethau Datblygiadol yn  Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd, Prifysgol Llundain ac aelod sylfaenol a chyd lywydd anrhydeddus Rhwydwaith Incwm Sylfaenol y Ddaear (BIEN), ymhlith eraill.

Mae’r mynediad i’r  digwyddiad anffurfiol yma yn rhad ac am ddim ac mae’n  agored i  Gymrodyr, ffrindiau a chydweithwyr sydd â diddordeb yn y pwnc. Bydd yn cynnwys lluniaeth a chinio ysgafn.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda â Lou Matter . Archebwch eich lle trwy ddefnyddio’r ddolen uchod os gwelwch yn dda.

Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad neu eich bod angen unrhyw addasiadau rhesymol rhowch wybod i’r tîm os gwelwch yn dda.: [email protected]. Rhowch wybod i ni hefyd os oes gennych unrhyw anghenion diet arbennig neu alergedd difrifol.

 

Lleoliad: Y Ffatri Bop, Jenkin St, Porth CF39 9PP

 

Be the first to write a comment

0 Comments

Please login to post a comment or reply

Don't have an account? Click here to register.

Related events

 • RSA Newcastle Network Encounter: Festive Engage

  The Mezzanine, Northern Stage, Newcastle upon Tyne, NE1 7RH

  Join RSA Fellows and friends in Newcastle to hear a mix of idea pitches, followed by an opportunity for you to ask questions, find out more from the people driving them forward and volunteer your support.

 • RSA Essex virtual morning coffee

  Online

  Join RSA Essex in December for an informal meetup to connect online with Fellows and friends across the County (and maybe beyond), to share interests, projects and ideas.

 • Deep-dive conversations on 21st century challenges: think, connect, explore

  Online

  Join us in a series of Coaching Conversations to work towards positive societal transformation. This series will explore many of the challenges we all face today, from sustainability, work, diversity to inclusion, and much more.